PRAVNO OBVESTILO

Odgovornost podjetja za objave na spletni strani.

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.image-info.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Image & Information d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Podjetje ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.image-info.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje se bo trudilo za pravilnost informacij. Podjetje lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.image-info.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://www.image-info.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.