VARNOSTNI LISTI

Zakon o ravnanju s kemikalijami in prenos varnostnih listov kemikalij, ki jih prodaja naše podjetje.

Zakon o kemikalijah

(Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) navaja:

35. člen (sporočanje podatkov o kemikalijah in nevarnih proizvodih) Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo nevarno kemikalijo v Republiki Sloveniji ali vnašajo nevarno kemikalijo v Republiko Slovenijo, morajo za vsako nevarno kemikalijo in za vsak nevarni proizvod iz 4. člena tega zakona predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, podatke iz varnostnega lista, kemijsko sestavo nevarne kemikalije ali nevarnega proizvoda, in podatke o področjih uporabe. Podatke iz varnostnega lista morajo predložiti organu, pristojnemu za kemikalije, najkasneje ob prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo, kemijsko sestavo nevarne kemikalije in podatke o področjih uporabe pa najkasneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi tretjemu ali prvem vnosu nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo. Način predložitve in obnavljanja podatkov ter izjeme iz sporočanja predpiše minister. Iz česar sledi, da je osnova za prijavo nevarne kemikalije varnostni list v slovenskem jeziku v skladu s slovensko in EU zakonodajo. Izvleček iz Uredbe REACH 1907/2006.

Prenos varnostnih listov za FUJIFILM FOTO IN MEDICINSKE KEMIKALIJE

  • Odprite spletno stran: http://www.fujifilmeurope.be/msds
  • Pod kategorijo “Language” izberite želeni jezik (Slovenian).
  • V okence “Enter catalogue number” vpišete kataloško številko (kataloške številke za posamezne kemikalije najdete v spodaj priloženem PDF dokumentu).
  • Kliknete na gumb “Submit”.
  • Prikaže se vam seznam varnostnih listov za izbrano kataloško številko.
  • S klikom na ime, dokument odprete oz. prenesete na računalnik (odvisno od vaših nastavitev brskalnika).

Kataloške številke kemikalij.

 

Prenos varnostnih listov za FUJIFILM wako kemikalije

  • Odprite spletno stran: https://labchem-wako.fujifilm.com/
  • V okence vpišete kataloško številko (kataloške številke za posamezne produkte najdete v ceniku produktov, na računu oz. dobavnici produkta).
  • Iz prikazanega seznama izberete vaš produkt.
  • Varnostne liste, specifikacije in druge dokumente lahko najdete v odseku “Document”.